nGày 15/12/2019

Lịch phát sóng Today TV 12/8/2019

Lịch phát sóng Today TV 12/8/2019
00:00:00Những khúc vọng xưa – Số 65
01:00:00Thế giới âm nhạc – Số 241
02:00:00Những khúc vọng xưa – Số 56
02:30:00Những khúc vọng xưa – Số 56
03:00:00Thế giới âm nhạc – Số 242
03:45:00Những khúc vọng xưa – Số 67
04:30:00Những khúc vọng xưa – Số 67
04:45:00Thế giới âm nhạc – Số 244
05:30:00Chuyện nhà mình – Số 74
06:00:00Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00Just for laugh 2018 – Số 2
07:00:00Những khúc vọng xưa – Số 70
08:00:00Cuộc chiến hôn nhân – Tập 29
09:00:00Những khúc vọng xưa – Số 71
10:00:00Thế giới điện ảnh – Số 379
10:30:00Thả lưới bắt em – Tập 95
11:00:00Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 21
12:00:00Sea Festival
13:00:00Sea Festival
14:00:00Sea Festival
14:30:00Just for laugh Ver 2018 – Số 19
15:00:00Hành trình Bolero – Số 1
16:00:00Mẹ yêu bé – Số 89
16:30:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 35
17:00:00Của hồi môn – Tập 121
18:00:00Today 18h + Thả lưới bắt em – Tập 96
18:30:00Just for laugh 2018 – Số 24
19:00:00Tam sinh tam thế thập lý đào hoa – Tập 6
20:00:00Khi người đàn ông yêu – Tập 17
21:00:00Đừng rời xa em – Tập 154
22:00:00Cuộc chiến hôn nhân -Tập 30
23:00:00Today 18h
23:30:00Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 13
Lịch phát sóng Today TV 12/8/2019