26 October, 2020

Lịch phát sóng Today TV 12/7/2020

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 94
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
02:00:00 Những khúc vọng xưa – Số 57
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 243
04:00:00 Những khúc vọng xưa – Số 56
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 242
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 118
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00 Mẹ yêu bé – Số 96
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 83
08:00:00 Đừng rời xa em – Tập 77
09:00:00 Những khúc vọng xưa 2019 – Số 53
10:00:00 Just for laugh Ver 2018 – Số 32
10:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 360
11:00:00 Hai người vợ – Tập 2
12:00:00 Vòng tròn tội lỗi – Tập 17
13:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 118
14:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 61
15:00:00 Ngũ thử đại náo đông kinh – Tập 30
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 29
16:30:00 Just for laugh Ver 2018 – Số 44
17:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 427
17:30:00 17h30: Tôi yêu chợ Việt – Số 207
18:00:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 361
18:20:00 18h20: Đẹp không giới hạn 2019 – Số 34
18:45:00 Tư vấn sức khỏe cùng chuyên gia – Số 18
19:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 68
20:00:00 Lỡ thì tuổi 30
22:00:00 22h15: Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 65
23:00:00 Tổng hợp Đại nhạc hội IMC – Số 3