nGày 21/10/2019

Lịch phát sóng Today TV 12/7/2019

Lịch phát sóng Today TV 12/7/2019
00:00:00Những khúc vọng xưa – Số 81
01:00:00Thế giới âm nhạc – Số 246
02:00:00Tiếp sức hồi sinh – Số 316
02:30:00Today 18h
03:00:00Thế giới âm nhạc – Số 245
03:45:00Những khúc vọng xưa – Số 83
04:20:00Today 18h
04:40:00Thế giới âm nhạc – Số 240
05:30:00Chuyện nhà mình – Số 90
06:00:00Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00Just for laugh Ver 2018 – Số 14
07:00:00Những khúc vọng xưa – Số 86
08:00:00Oan gia ngõ hẹp – Tập 26
09:00:00Những khúc vọng xưa – Số 87
10:00:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 6
10:30:00Thả lưới bắt em – Tập 74
11:00:00Của hồi môn – Tập 94
12:00:00Bản lĩnh người vợ – Tập 30
13:00:00Đừng rời xa em – Tập 128
14:00:00Tiếp sức hồi sinh – Số 316
14:30:00Thế giới điện ảnh – Số 374
15:00:00Cạm bẫy thị thành – Tập 13
16:00:00Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 6
16:30:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 3
17:00:00Của hồi môn – Tập 95
18:00:00Today 18h
18:15:00Thả lưới bắt em – Tập 75
18:30:00Just for laugh 2017 – Số 17
19:00:00Cạm bẫy thị thành – Tập 14
20:00:00Bản lĩnh người vợ – Tập 31
21:00:00Đừng rời xa em – Tập 129
22:00:00Oan gia ngõ hẹp – Tập 27
23:00:00Today 18h
23:30:00Những khúc vọng xưa 2019 – Số 14
Lịch phát sóng Today TV 12/7/2019