nGày 17/09/2019

Lịch phát sóng Today TV 12/6/2019

Lịch phát sóng Today TV 12/6/2019
00:00:00Những khúc vọng xưa – Số 98
01:00:00Thế giới âm nhạc – Số 242
02:00:00Just for laugh 2018 – Số 47
02:30:00Today 18h
03:00:00Thế giới âm nhạc – Số 241
04:00:00Những khúc vọng xưa – Số 53
04:20:00Today 18h
04:40:00Thế giới âm nhạc – Số 245
05:30:00Chuyện nhà mình – Số 108
06:00:00Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00Just for laugh Ver 2018 – Số 52
07:00:00Những khúc vọng xưa – Số 56
08:00:00Đôi lứa xứng đôi -Tập 26
09:00:00Những khúc vọng xưa – Số 57
10:00:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 24
10:30:00Thả lưới bắt em – Tập 52
11:00:00Của hồi môn – Tập 64
12:00:00Bản lĩnh người vợ – Tập 4
13:00:00Đừng rời xa em – Tập 102
14:00:00Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 2
14:30:00Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 2
15:00:00Hồn lụa – Tập 33
16:00:00Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 27
16:30:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 8
17:00:00Của hồi môn – Tập 65
18:00:00Today 18h + Thả lưới bắt em – Tập 53
18:30:00Just for laugh 2017 – Số 8 + Cẩm nang làm đẹp – Số 173
19:00:00Hồn lụa – Tập 34
20:00:00Bản lĩnh người vợ – Tập 5
21:00:00Đừng rời xa em – Tập 103
22:00:00Đôi lứa xứng đôi -Tập 27
23:00:00Today 18h
23:30:00Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 44
Lịch phát sóng Today TV 12/6/2019