16 May, 2021

Lịch phát sóng Today TV 12/4/2021

Lịch phát sóng Today TV 12/4/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 90
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 248
02:00:00 Những khúc vọng xưa – Số 8
03:45:00 Thế giới âm nhạc – Số 240
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 96
05:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 241
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 101
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 36
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 79
08:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 5
09:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 104
10:00:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 400
10:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 83
10:45:00 Gia vị yêu thương – Số 54
11:00:00 CATFISH – BẠN HẸN BÍ ẨN TRÊN MẠNG – SỐ 3
12:00:00 4 năm 2 chàng 1 tình yêu
14:30:00 Just for laugh 2021 – Số 7
15:00:00 Tổng hợp Đại nhạc hội IMC – Số 1
16:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 466
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 82
17:00:00 Tiếng yêu muộn màng – Tập 24
18:00:00 Today 18h
18:15:00 Đặc sản miền sông nước – Số 41
18:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 84
19:00:00 Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Tập 16
20:00:00 Nàng trợ lý của anh – Tập 8
21:00:00 Tình tội lỗi – Tập 72
22:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 6
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 400
Lịch phát sóng Today TV 12/4/2021