nGày 20/06/2019

Lịch phát sóng Today TV 12/4/2019

Lịch phát sóng Today TV 12/4/2019
00:00:00Những khúc vọng xưa – Số 84
01:00:00Thế giới âm nhạc – Số 242
02:00:00Tiếp sức hồi sinh – Số 308
02:30:00Today 18h
03:00:00Thế giới âm nhạc – Số 241
04:00:00Những khúc vọng xưa – Số 86
04:20:00Today 18h
04:40:00Thế giới âm nhạc – Số 244
05:30:00Chuyện nhà mình – Số 95
06:00:00Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00Just for laugh Ver 2018 – Số 9
07:00:00Những khúc vọng xưa – Số 89
08:00:00Song kiếp đào hoa – Tập 13
09:00:00Những khúc vọng xưa – Số 90
10:00:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 25
10:30:00Thả lưới bắt em – Tập 9
11:00:00Của hồi môn – Tập 3
12:00:00Tiếng yêu muộn màng – Tập 23
13:00:00Đừng rời xa em – Tập 50
14:00:00Tiếp sức hồi sinh – Số 308
14:30:00Thế giới điện ảnh – Số 361
15:00:00Ranh giới tình – Tập 23
16:00:00Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 22
16:30:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 17
17:00:00Của hồi môn – Tập 4
18:00:00Today 18h + Thả lưới bắt em – Tập 10
18:30:00Cẩm nang sức khỏe – Số 46
19:00:00Ranh giới tình – Tập 24
20:00:00Tiếng yêu muộn màng – Tập 24
21:00:00Đừng rời xa em – Tập 51
22:00:00Song kiếp đào hoa -Tập 14
23:00:00Today 18h
23:30:00Những khúc vọng xưa 2019 – Số 4
Lịch phát sóng Today TV 12/4/2019