17 April, 2021

Lịch phát sóng Today TV 12/3/2021

Lịch phát sóng Today TV 12/3/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 59
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 244
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 79
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 65
04:20:00 Today 18h
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 246
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 117
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 10
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 95
08:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 86
09:00:00 Những khúc vọng xưa 2019 – Số 26
10:00:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 395
10:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 62 + Gia vị yêu thương – Số 41
11:00:00 Người chồng thủy chung – Tập 40
12:00:00 Cuộc chiến nhân tình – Tập 16
13:00:00 Tình tội lỗi – Tập 45
14:00:00 Đặc sản miền sông nước – Số 36
14:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 461
15:00:00 Cửu châu phiêu miểu lục – Tập 45
16:00:00 Playlist Ngẫu hứng âm nhạc – Số 7
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 103
17:00:00 Người chồng thủy chung – Tập 41
18:00:00 Today 18h + Just for laugh Ver 2021 – Số 6
18:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 63
18:45:00 Nhất gia bách truyện – Tập 63
19:00:00 Cửu châu phiêu miểu lục – Tập 46
20:00:00 Cuộc chiến nhân tình – Tập 17
21:00:00 Tình tội lỗi – Tập 46
22:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 87
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 39
Lịch phát sóng Today TV 12/3/2021