25 February, 2021

Lịch phát sóng Today TV 12/2/2021

Lịch phát sóng Today TV 12/2/2021

00:00:00 Nhạc Xuân – Số 1
01:00:00 Phim Sắc đẹp ngàn cân
02:00:00 Phim Sắc đẹp ngàn cân
02:30:00 Phim Sắc đẹp ngàn cân
03:00:00 Nhạc Xuân – Số 2
04:00:00 Bến bờ yêu thương – Tập 1
04:20:00 Bến bờ yêu thương – Tập 1
04:40:00 Ấm lòng ngày xuân – Số 3
05:30:00 Tết này làm gì – Số 6
06:00:00 Tổng hợp đại nhạc hội IMC – Số 1
06:30:00 Tổng hợp đại nhạc hội IMC – Số 1
07:00:00 Lễ trao giải ATA 2020
08:00:00 Lễ trao giải ATA 2020
09:00:00 Xuân bên anh – Tập 1
10:00:00 Nhạc Xuân 2021 – Số 1
10:30:00 Gia vị yêu thương – Số 29 ( Tết)
11:00:00 Ớt đỏ – Số 1 + Số 2
12:00:00 Phim Sắc đẹp ngàn cân
13:00:00 Phim Sắc đẹp ngàn cân
14:00:00 Đặc sản miền sông nước – Số 32
14:30:00 Xóm sân si – Tập 3
15:00:00 Nhạc Xuân 2021 – Số 3
16:00:00 Xóm sân si – Tập 4
16:30:00 Tết này làm gì – Số 7
17:00:00 Xuân bên anh – Tập 2
18:00:00 Ấm lòng ngày xuân – Số 4
18:30:00 Tết này làm gì – Số 8
18:45:00 Mỹ vị 24h – Số 60 ( Tết)
19:00:00 Ớt đỏ – Số 3 + Số 4
20:00:00 Phim Âm mưu giày gót nhọn
21:00:00 Phim Âm mưu giày gót nhọn
22:00:00 Nhạc Xuân 2021 – Số 4
23:00:00 Bến bờ yêu thương – Tập 2
23:30:00 Bến bờ yêu thương – Tập 2
Lịch phát sóng Today TV 12/2/2021