nGày 20/04/2019

Lịch phát sóng Today TV 12/2/2019

Lịch phát sóng Today TV 12/2/2019
00:00:00Những khúc vọng xưa – Số 72
01:00:00Thế giới âm nhạc – Số 246
02:00:00Thế giới điện ảnh – Số 353 Today Biz
03:00:00Thế giới âm nhạc – Số 244
03:45:00Những khúc vọng xưa – Số 84 Today Biz
04:40:00Thế giới âm nhạc – Số 247
05:30:00Chuyện nhà mình – Số 84
06:00:00Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00Today Biz
07:00:00Ca nhạc Xuân – Số 7
08:00:00Ngọn lửa trái tim -Tập 41
09:00:00Ca nhạc Xuân – Số 8
10:00:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 26
10:30:00Just for laugh 2018 – Số 50
11:00:00Nỗi lòng nàng dâu – Tập 149
12:00:00Người chồng thủy chung – Tập 15
13:00:00Đứa cháu vô thừa nhận – Tập 229
14:00:00Thế giới điện ảnh – Số 353
14:30:00Just for laugh Ver 2018 – Số 32
15:00:00Độc thân tuổi 30 – Tập 3
16:00:00Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 18
16:30:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 30
17:00:00Nỗi lòng nàng dâu – Tập 150
18:00:00Today Biz
18:30:00Tôi yêu chợ Việt – Số 163
19:00:00Độc thân tuổi 30 – Tập 4
20:00:00Người chồng thủy chung – Tập 16
21:00:00Đứa cháu vô thừa nhận – Tập 230
22:00:00Ngọn lửa trái tim -Tập 42
23:00:00Today Biz
23:30:00Ca nhạc Xuân – Số 5
Lịch phát sóng Today TV 12/2/2019