24 October, 2020

Lịch phát sóng Today TV 12/10/2020

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 59
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 248
02:00:00 Những khúc vọng xưa – Số 84
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 242
03:45:00 Những khúc vọng xưa – Số 56
04:45:00 Thế giới âm nhạc – Số 247
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 114
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 47
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 83
08:00:00 Tổng hợp Đại nhạc hội IMC – Số 3
09:00:00 Những khúc vọng xưa 2019 – Số 36
10:00:00 Người vẽ ước mơ – Số 28
10:30:00 365 ngày để yêu – Phần 2 – Tập 24
11:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 81
12:00:00 Lễ kỷ niệm IMC 12 năm
14:30:00 Just for laugh 2018 – Số 27
15:00:00 Tổng hợp Đại nhạc hội IMC – Số 4
16:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 440
16:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 31
17:00:00 Giữ lấy tình yêu – Tập 41
18:00:00 Today 18h
18:15:00 Đặc sản miền sông nước – Số 15
18:30:00 365 ngày để yêu – Phần 2 – Tập 25
18:45:00 Mỹ vị 24 – Số 41
19:00:00 Trung tâm mai mối Joseon – Tập 22
20:00:00 Hợp đồng yêu đương – Tập 5
21:00:00 Đẻ mướn – Tập 57
22:00:00 Đừng rời xa em – Tập 156
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 374