nGày 25/01/2020

Lịch phát sóng Today TV 11/9/2019

Lịch phát sóng Today TV 11/9/2019
00:00:00Những khúc vọng xưa – Số 95
01:00:00Thế giới âm nhạc – Số 246
02:00:00Just for laugh 2018 – Số 1
02:30:00Today 18h
03:00:00Thế giới âm nhạc – Số 247
03:45:00Những khúc vọng xưa – Số 97
04:30:00Today 18h
04:45:00Thế giới âm nhạc – Số 249
05:30:00Chuyện nhà mình – Số 104
06:00:00Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00Just for laugh Ver 2018 – Số 57
07:00:00Những khúc vọng xưa – Số 99
08:00:00Bản kê số phận -Tập 21
09:00:00Những khúc vọng xưa – Số 54
10:00:00Just for laugh Ver 2018 – Số 2
10:30:00Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 17
11:00:00Của hồi môn – Tập 146
12:00:00Vú em bất đắc dĩ – Tập 2
13:00:00Đừng rời xa em – Tập 179
14:00:00Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 15
15:00:00Tam sinh tam thế thập lý đào hoa – Tập 31
16:00:00Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 11
16:30:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 30
17:00:00Của hồi môn – Tập 147
18:00:00Today 18h
18:15:00Today Life
18:30:00Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 18
18:50:0018h45: Cẩm nang làm đẹp – Số 186
19:00:00Tam sinh tam thế thập lý đào hoa – Tập 32
20:00:00Vú em bất đắc dĩ – Tập 3
21:00:00Đừng rời xa em – Tập 180
22:00:00Bản kê số phận -Tập 22
23:00:00Today 18h
23:30:00Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 28
Lịch phát sóng Today TV 11/9/2019