4:57 AM - 18/09/2021

Lịch phát sóng Today TV 11/8/2021

Lịch phát sóng Today TV 11/8/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 70
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 246
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 92
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 240
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 76
04:20:00 Today 18h
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 241
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 81
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 6
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 103
08:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 126
09:00:00 Khi người đàn ông yêu – Tập 19
10:00:00 Just for laugh 2021 – Số 6
10:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 170
11:00:00 MTV Flashback – Số 6
12:00:00 Tôi là Busaba – Tập 5
13:00:00 Cuộc đua tình ái – Tập 25
14:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 483
14:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 417
15:00:00 Hạc lệ hoa đình – Tập 23
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 34
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 92
17:00:00 Khi người đàn ông yêu – Tập 20
18:00:00 Today 18h + Just for laugh Ver 2021 – Số 11
18:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 171
18:45:00 Nhất gia bách truyện – Tập 171
19:00:00 Hạc lệ hoa đình – Tập 24
20:00:00 Tôi là Busaba – Tập 6
21:00:00 Cuộc đua tình ái – Tập 26
22:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 127
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 121
Lịch phát sóng Today TV 11/8/2021