21 September, 2020

Lịch phát sóng Today TV 11/8/2020

01:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 240
02:00
Thông tin giải trí
Today 18h
02:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 119
03:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 248
03:45
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 86
04:30
Thông tin giải trí
Today 18h
04:45
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 247
05:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 100
06:00
Thông tin giải trí
Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30
Thông tin giải trí
Just for laugh 2018 – Số 28
07:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 66
08:00
Thông tin giải trí
Đừng rời xa em – Tập 102
09:00
Thông tin giải trí
Hóng chuyện – Số 2 + 9h30: Ngẫu hứng âm nhạc – Số 5
10:00
Thông tin giải trí
Tôi yêu chợ Việt – Số 211
10:30
Phim truyền hình
365 ngày để yêu – Tập 137
10:45
Thông tin giải trí
Mỹ vị 24 – Số 16
11:00
Phim truyền hình
Hai người vợ – Tập 27
12:00
Phim truyền hình
Vực thẳm chiều trôi – Tập 12
13:00
Phim truyền hình
Đẻ mướn – Tập 4
14:00
Thông tin giải trí
Hành trình Bolero – Số 12
15:00
Phim truyền hình
Đấu phá thương khung – Tập 13
16:30
Thông tin giải trí
Nhỏ to cùng mẹ – Số 23
17:00
Phim truyền hình
Hai người vợ – Tập 28
18:00
Phim truyền hình
Today 18h
18:30
Phim truyền hình
365 ngày để yêu – Tập 138
19:00
Phim truyền hình
Đấu phá thương khung – Tập 14
20:00
Phim truyền hình
Vực thẳm chiều trôi – Tập 13
21:00
Phim truyền hình
Đẻ mướn – Tập 5
22:00
Phim truyền hình
Đừng rời xa em – Tập 103
23:00
Thông tin giải trí
Today 18h
23:15
Thông tin giải trí
Thế giới điện ảnh – Số 431
24:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 78