31 October, 2020

Lịch phát sóng Today TV 11/7/2020

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 93
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 98
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 243
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 55
04:30:00 Today 18h
05:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 242
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 117
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 35
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 82
08:00:00 Đừng rời xa em – Tập 76
09:00:00 Just for laugh 2018 – Số 34
09:30:00 Ngẫu hứng âm nhạc – Số 19
10:00:00 Just for laugh Ver 2018 – Số 31
10:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 426
10:45:00 Mỹ vị 24 – Số 3
11:00:00 Hai người vợ – Tập 1
12:00:00 Vòng tròn tội lỗi – Tập 16
13:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 117
14:00:00 Tôi yêu chợ Việt – Số 206
14:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 360
15:00:00 Ngũ thử đại náo đông kinh – Tập 29
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 28
16:30:00 Người vẽ ước mơ – Số 15
17:00:00 Hai người vợ – Tập 2
18:00:00 Let me in -Tự tin tỏa sáng – Số 12
19:00:00 Ngũ thử đại náo đông kinh – Tập 30
20:00:00 Vòng tròn tội lỗi – Tập 17
21:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 118
22:00:00 Đừng rời xa em – Tập 77
23:00:00 Hành trình Bolero – Số 16