nGày 21/10/2019

Lịch phát sóng Today TV 11/7/2019

Lịch phát sóng Today TV 11/7/2019
00:00:00Những khúc vọng xưa – Số 80
01:00:00Thế giới âm nhạc – Số 246
02:00:00360 Làm đẹp Ver 2015 – Số 13
02:30:00Today 18h
03:00:00Thế giới âm nhạc – Số 245
03:45:00Những khúc vọng xưa – Số 82
04:30:00Today 18h
04:45:00Thế giới âm nhạc – Số 240
05:30:00Chuyện nhà mình – Số 89
06:00:00Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00Just for laugh Ver 2018 – Số 13
07:00:00Những khúc vọng xưa – Số 85
08:00:00Oan gia ngõ hẹp – Tập 25
08:45:008h45: Cẩm nang làm đẹp – Số 177
09:00:00Những khúc vọng xưa – Số 86
10:00:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 5
10:30:00Thả lưới bắt em – Tập 73
11:00:00Của hồi môn – Tập 93
12:00:00Bản lĩnh người vợ – Tập 29
13:00:00Đừng rời xa em – Tập 127
14:00:00Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 14
15:00:00Cạm bẫy thị thành – Tập 12
16:00:00Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 5
16:30:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 2
17:00:00Của hồi môn – Tập 94
18:00:00Today 18h
18:15:00Thả lưới bắt em – Tập 74
18:30:00Tiếp sức hồi sinh – Số 316
19:00:00Cạm bẫy thị thành – Tập 13
20:00:00Bản lĩnh người vợ – Tập 30
21:00:00Đừng rời xa em – Tập 128
22:00:00Oan gia ngõ hẹp – Tập 26
23:00:00Today 18h
23:30:00Hành trình Bolero – Số 5
Lịch phát sóng Today TV 11/7/2019