nGày 20/08/2019

Lịch phát sóng Today TV 11/6/2019

Lịch phát sóng Today TV 11/6/2019
00:00:00Những khúc vọng xưa – Số 97
01:00:00Thế giới âm nhạc – Số 242
02:00:00Thế giới điện ảnh – Số 370
02:30:00Today 18h
03:00:00Thế giới âm nhạc – Số 241
04:00:00Những khúc vọng xưa – Số 99
04:20:00Today 18h
04:40:00Thế giới âm nhạc – Số 245
05:30:00Chuyện nhà mình – Số 107
06:00:00Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00Just for laugh Ver 2018 – Số 51
07:00:00Những khúc vọng xưa – Số 55
08:00:00Đôi lứa xứng đôi -Tập 25
09:00:00Những khúc vọng xưa – Số 56
10:00:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 23
10:30:00Thả lưới bắt em – Tập 51
11:00:00Của hồi môn – Tập 63
12:00:00Bản lĩnh người vợ – Tập 3
13:00:00Đừng rời xa em – Tập 101
14:00:00Hành trình Bolero – Số 2
14:30:00Hành trình Bolero – Số 2
15:00:00Hồn lụa – Tập 32
16:00:00Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 26
16:30:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 7
17:00:00Của hồi môn – Tập 64
18:00:00Today 18h + Thả lưới bắt em – Tập 52
18:30:00Just for laugh 2018 – Số 2
19:00:00Hồn lụa – Tập 33
20:00:00Bản lĩnh người vợ – Tập 4
21:00:00Đừng rời xa em – Tập 102
22:00:00Đôi lứa xứng đôi -Tập 26
23:00:00Today 18h
23:30:00Hành trình Bolero – Số 7
Lịch phát sóng Today TV 11/6/2019