12 April, 2021

Lịch phát sóng Today TV 11/4/2021

Lịch phát sóng Today TV 11/4/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 89
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 248
02:00:00 Những khúc vọng xưa – Số 7
02:30:00 Những khúc vọng xưa – Số 7
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 240
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 95
04:20:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 95
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 241
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 100
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00 Mẹ yêu bé – Số 95
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 78
08:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 4
09:00:00 Tiếng yêu muộn màng – Tập 23
10:00:00 Just for laugh 2021 – Số 14
10:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 399
11:00:00 WORLD STAGE – NHẠC HỘI TOÀN CẦU – SỐ 1
12:00:00 Nàng trợ lý của anh – Tập 7
13:00:00 Tình tội lỗi – Tập 71
14:00:00 MTV Showcase
14:30:00 MTV Showcase
15:00:00 Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Tập 15
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 27
16:30:00 Mẹ yêu bé – Số 86
17:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 466 + Just for laugh Ver 2021 – Số 19
18:00:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 400
18:30:00 Đẹp không giới hạn – Số 66
19:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 104
20:00:00 4 năm 2 chàng 1 tình yêu
21:00:00 4 năm 2 chàng 1 tình yêu
22:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 5
23:00:00 Tổng hợp Đại nhạc hội IMC – Số 4
Lịch phát sóng Today TV 11/4/2021