nGày 20/06/2019

Lịch phát sóng Today TV 11/4/2019

Lịch phát sóng Today TV 11/4/2019
00:00:00Những khúc vọng xưa – Số 83
01:00:00Thế giới âm nhạc – Số 242
02:00:00360 Làm đẹp Ver 2015 – Số 21
02:30:00Today 18h
03:00:00Thế giới âm nhạc – Số 241
04:00:00Những khúc vọng xưa – Số 85
04:20:00Today 18h
04:40:00Thế giới âm nhạc – Số 244
05:30:00Chuyện nhà mình – Số 94
06:00:00Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00Just for laugh Ver 2018 – Số 8
07:00:00Những khúc vọng xưa – Số 88
08:00:00Song kiếp đào hoa – Tập 12 + 8h45: Cẩm nang làm đẹp – Số 164
09:00:00Những khúc vọng xưa – Số 89
10:00:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 24
10:30:00Thả lưới bắt em – Tập 8
11:00:00Của hồi môn – Tập 2
12:00:00Tiếng yêu muộn màng – Tập 22
13:00:00Đừng rời xa em – Tập 49
14:00:00Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 4
14:30:00Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 4
15:00:00Ranh giới tình – Tập 22
16:00:00Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 21
16:30:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 16
17:00:00Của hồi môn – Tập 3
18:00:00Today 18h + Thả lưới bắt em – Tập 9
18:30:00Tiếp sức hồi sinh – Số 308
19:00:00Ranh giới tình – Tập 23
20:00:00Tiếng yêu muộn màng – Tập 23
21:00:00Đừng rời xa em – Tập 50
22:00:00Song kiếp đào hoa -Tập 13
23:00:00Today 18h
23:30:00Hành trình Bolero – Số 1
Lịch phát sóng Today TV 11/4/2019