13 April, 2021

Lịch phát sóng Today TV 11/3/2021

Lịch phát sóng Today TV 11/3/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 58
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 244
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 78
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 64
04:20:00 Today 18h
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 246
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 116
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 9
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 94
08:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 85
09:00:00 Những khúc vọng xưa 2019 – Số 25
10:00:00 Đặc sản miền sông nước – Số 36
10:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 61
11:00:00 Người chồng thủy chung – Tập 39
12:00:00 Cuộc chiến nhân tình – Tập 15
13:00:00 Tình tội lỗi – Tập 44
14:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 99
14:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 99
15:00:00 Cửu châu phiêu miểu lục – Tập 44
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 7
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 102
17:00:00 Người chồng thủy chung – Tập 40
18:00:00 Today 18h
18:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 62 + Gia vị yêu thương – Số 41
19:00:00 Cửu châu phiêu miểu lục – Tập 45
20:00:00 Cuộc chiến nhân tình – Tập 16
21:00:00 Tình tội lỗi – Tập 45
22:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 86
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 38
Lịch phát sóng Today TV 11/3/2021