5 March, 2021

Lịch phát sóng Today TV 11/2/2021

Lịch phát sóng Today TV 11/2/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 91
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số Tết
02:00:00 Just for laugh 2018 – Số 59
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 107
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 242
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 86
04:20:00 Just for laugh 2018 – Số 31
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 242
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 92
06:00:00 Lễ kỉ niệm 12 năm IMC
06:30:00 Lễ kỉ niệm 12 năm IMC
07:00:00 Lễ kỉ niệm 12 năm IMC
08:00:00 Ấm lòng ngày xuân – Số 1 + Tết này làm gì – Số 3 + 4
09:00:00 Tổng hợp đại nhạc hội IMC – Số 2
10:00:00 Đặc sản miền sông nước – Số 32
10:30:00 Tết này làm gì – Số 2
11:00:00 Lễ trao giải Ngôi sao xanh 2020
12:00:00 Lễ trao giải Ngôi sao xanh 2020
13:00:00 Nhạc Xuân Tết Tân Thời
14:00:00 Nhạc Xuân Tết Tân Thời
14:30:00 Xóm sân si – Tập 1
15:00:00 Nhạc xuân 2021 – Số 1
16:00:00 Xóm sân si – Tập 2
16:30:00 Tết này làm gì – Số 5
17:00:00 Xuân bên anh – Tập 1
18:00:00 Ấm lòng ngày xuân – Số 3
18:30:00 Tết này làm gì – Số 6 + Gia vị yêu thương – Số 29 ( Tết)
19:00:00 Ớt đỏ – Số 1 + Số 2
20:00:00 Phim Sắc đẹp ngàn cân
21:00:00 Phim Sắc đẹp ngàn cân
22:00:00 Nhạc Xuân 2021 – Số 2
23:00:00 Bến bờ yêu thương – Tập 1
23:30:00 Bến bờ yêu thương – Tập 1
Lịch phát sóng Today TV 11/2/2021