nGày 21/10/2019

Lịch phát sóng Today TV 11/10/2019

Lịch phát sóng Today TV 11/10/2019
00:00:00Những khúc vọng xưa – Số 78
01:00:00Thế giới âm nhạc – Số 247
02:00:00Tiếp sức hồi sinh – Số 321
02:30:00Today 18h
03:00:00Thế giới âm nhạc – Số 246
03:45:00Những khúc vọng xưa – Số 80
04:20:00Today 18h
04:40:00Thế giới âm nhạc – Số 244
05:30:00Chuyện nhà mình – Số 87
06:00:00Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00Just for laugh 2018 – Số 29
07:00:00Những khúc vọng xưa – Số 82
08:00:00Hôn lễ mùa thu -Tập 6
09:00:00Những khúc vọng xưa – Số 84
10:00:00Just for laugh Ver 2018 – Số 10
10:30:00Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 39
11:00:00Của hồi môn – Tập 172
12:00:00Vú em bất đắc dĩ – Tập 28
13:00:00Đừng rời xa em – Tập 205
14:00:00Tiếp sức hồi sinh – Số 323
14:30:00Thế giới điện ảnh – Số 387
15:00:00Tam sinh tam thế thập lý đào hoa – Tập 57
16:00:00Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 37
16:30:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 25
17:00:00Của hồi môn – Tập 173
18:00:00Today 18h Today Life
18:30:00Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 40
19:00:00Tam sinh tam thế thập lý đào hoa – Tập 58
20:00:00Vú em bất đắc dĩ – Tập 29
21:00:00Đừng rời xa em – Tập 206
22:00:00Hôn lễ mùa thu -Tập 7
23:00:00Today 18h
23:30:00Những khúc vọng xưa 2019 – Số 29
Lịch phát sóng Today TV 11/10/2019