1 March, 2021

Lịch phát sóng Today TV 11/1/2021

Lịch phát sóng Today TV 11/1/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 60
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 244
02:00:00 Những khúc vọng xưa – Số 83
02:30:00 Những khúc vọng xưa – Số 83
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 246
03:45:00 Những khúc vọng xưa – Số 55
04:30:00 Những khúc vọng xưa – Số 55
04:45:00 Thế giới âm nhạc – Số 243
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 108
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 58
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 84
08:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 31
09:00:00 Những khúc vọng xưa 2019 – Số 88
10:00:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 387
10:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 22 +Gia vị yêu thương – Số 15
11:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 94
12:00:00 100 bài thơ tình gửi Stella
13:00:00 100 bài thơ tình gửi Stella
14:00:00 100 bài thơ tình gửi Stella
14:30:00 Just for laugh 2018 – Số 40
15:00:00 Tổng hợp Đại nhạc hội IMC – Số 1
16:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 453
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 107
17:00:00 Mối tình thuở ấy – Tập 36
18:00:00 Today 18h + Đặc sản miền sông nước – Số 28
18:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 23
19:00:00 Thái tử phi giá đáo – Tập 27
20:00:00 Yêu trọn một đời – Tập 19
21:00:00 Đẻ mướn – Tập 134
22:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 32
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 387
Lịch phát sóng Today TV 11/1/2021