nGày 27/01/2020

Lịch phát sóng Today TV 10/9/2019

Lịch phát sóng Today TV 10/9/2019
00:00:00Những khúc vọng xưa – Số 94
01:00:00Thế giới âm nhạc – Số 246
02:00:00Thế giới điện ảnh – Số 383 Today 18h
03:00:00Thế giới âm nhạc – Số 247
03:45:00Những khúc vọng xưa – Số 96 Today 18h
04:40:00Thế giới âm nhạc – Số 249
05:30:00Chuyện nhà mình – Số 103
06:00:00Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00Just for laugh Ver 2018 – Số 56
07:00:00Những khúc vọng xưa – Số 98
08:00:00Bản kê số phận -Tập 20
09:00:00Những khúc vọng xưa – Số 53
10:00:00Tôi yêu chợ Việt -Số 182
10:30:00Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 16
11:00:00Của hồi môn – Tập 145
12:00:00Vú em bất đắc dĩ – Tập 1
13:00:00Đừng rời xa em – Tập 178
14:00:00Hành trình Bolero – Số 13
15:00:00Tam sinh tam thế thập lý đào hoa – Tập 30
16:00:00Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 10
16:30:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 29
17:00:00Của hồi môn – Tập 146
18:00:00Today 18h
18:15:00Today Life
18:30:00Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 17
19:00:00Tam sinh tam thế thập lý đào hoa – Tập 31
20:00:00Vú em bất đắc dĩ – Tập 2
21:00:00Đừng rời xa em – Tập 179
22:00:00Bản kê số phận -Tập 21
23:00:00Today 18h
23:30:00Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 27
Lịch phát sóng Today TV 10/9/2019