30 October, 2020

Lịch phát sóng Today TV 10/7/2020

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 92
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 97
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 243
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 54
04:30:00 Today 18h
05:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 242
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 116
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 34
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 81
08:00:00 Đừng rời xa em – Tập 75
09:00:00 Những khúc vọng xưa 2019 – Số 52
10:00:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 360
10:30:00 365 ngày để yêu – Tập 115
11:00:00 Em là định mệnh của đời anh – Tập 43
12:00:00 Vòng tròn tội lỗi – Tập 15
13:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 116
14:00:00 Đặc sản miền sông nước – Số 1
14:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 426
15:00:00 Ngũ thử đại náo đông kinh – Tập 28
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 27
16:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 37
17:00:00 Hai người vợ – Tập 1
18:00:00 Today 18h
18:15:00 Muôn mặt cuộc sống ( Làm đẹp) – Số 5
18:30:00 365 ngày để yêu – Tập 116
18:45:00 Mỹ vị 24 – Số 3
19:00:00 Ngũ thử đại náo đông kinh – Tập 29
20:00:00 Vòng tròn tội lỗi – Tập 16
21:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 117
22:00:00 Đừng rời xa em – Tập 76
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 52