nGày 21/10/2019

Lịch phát sóng Today TV 10/7/2019

Lịch phát sóng Today TV 10/7/2019
00:00:00Những khúc vọng xưa – Số 79
01:00:00Thế giới âm nhạc – Số 246
02:00:00Just for laugh 2018 – Số 51
02:30:00Today 18h
03:00:00Thế giới âm nhạc – Số 245
03:45:00Những khúc vọng xưa – Số 81
04:30:00Today 18h
04:45:00Thế giới âm nhạc – Số 240
05:30:00Chuyện nhà mình – Số 88
06:00:00Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00Just for laugh Ver 2018 – Số 12
07:00:00Những khúc vọng xưa – Số 84
08:00:00Oan gia ngõ hẹp – Tập 24
09:00:00Những khúc vọng xưa – Số 85
10:00:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 4
10:30:00Thả lưới bắt em – Tập 72
11:00:00Của hồi môn – Tập 92
12:00:00Bản lĩnh người vợ – Tập 28
13:00:00Đừng rời xa em – Tập 126
14:00:00Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 6
15:00:00Cạm bẫy thị thành – Tập 11
16:00:00Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 4
16:30:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 1
17:00:00Của hồi môn – Tập 93
18:00:00Today 18h
18:15:00Thả lưới bắt em – Tập 73
18:30:00Just for laugh 2017 – Số 16
18:50:00Cẩm nang làm đẹp – Số 177
19:00:00Cạm bẫy thị thành – Tập 12
20:00:00Bản lĩnh người vợ – Tập 29
21:00:00Đừng rời xa em – Tập 127
22:00:00Oan gia ngõ hẹp – Tập 25
23:00:00Today 18h
23:30:00Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 4
Lịch phát sóng Today TV 10/7/2019