12 April, 2021

Lịch phát sóng Today TV 10/4/2021

Lịch phát sóng Today TV 10/4/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 88
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 248
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 100
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 240
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 94
04:20:00 Today 18h
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 241
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 99
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 35
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 77
08:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 3
09:00:00 Tiếng yêu muộn màng – Tập 22
10:00:00 Just for laugh 2021 – Số 13
10:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 465
11:00:00 THE SHOW – TÔI YÊU KPOP – SỐ 1 + MTV Chart Attack – Số 1
12:00:00 Nàng trợ lý của anh – Tập 6
13:00:00 Tình tội lỗi – Tập 70
14:00:00 Just for laugh Ver 2021 – Số 9
14:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 399
15:00:00 Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Tập 14
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 26
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 81
17:00:00 Tiếng yêu muộn màng – Tập 23
18:00:00 Cơ hội đổi đời – Số 13
18:30:00 Gia vị yêu thương – Số 54
19:00:00 Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Tập 15
20:00:00 Nàng trợ lý của anh – Tập 7
21:00:00 Tình tội lỗi – Tập 71
22:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 4
23:00:00 Hành trình Bolero – Số 5
23:30:00 Hành trình Bolero – Số 5
Lịch phát sóng Today TV 10/4/2021