nGày 21/10/2019

Lịch phát sóng Today TV 10/10/2019

Lịch phát sóng Today TV 10/10/2019
00:00:00Những khúc vọng xưa – Số 77
01:00:00Thế giới âm nhạc – Số 247
02:00:00360 Làm đẹp Ver 2015 – Số 8
02:30:00Today 18h
03:00:00Thế giới âm nhạc – Số 246
03:45:00Những khúc vọng xưa – Số 79
04:30:00Today 18h
04:45:00Thế giới âm nhạc – Số 244
05:30:00Chuyện nhà mình – Số 86
06:00:00Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00Just for laugh 2018 – Số 28
07:00:00Những khúc vọng xưa – Số 81
08:00:00Những khúc vọng xưa – Số 81
09:00:00Hôn lễ mùa thu -Tập 5
10:00:00Những khúc vọng xưa – Số 83
10:30:00Thế giới điện ảnh – Số 387
11:00:00Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 38
12:00:00Của hồi môn – Tập 171
13:00:00Vú em bất đắc dĩ – Tập 27
14:00:00Đừng rời xa em – Tập 204
14:30:00Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 29
15:00:00Tam sinh tam thế thập lý đào hoa – Tập 56
16:00:00Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 36
16:30:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 24
17:00:00Của hồi môn – Tập 172
18:00:00Today 18h Today Life
18:30:00Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 39
19:00:00Tam sinh tam thế thập lý đào hoa – Tập 57
20:00:00Vú em bất đắc dĩ – Tập 28
21:00:00Đừng rời xa em – Tập 205
22:00:00Hôn lễ mùa thu -Tập 6
23:00:00Today 18h
23:30:00Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 45
Lịch phát sóng Today TV 10/10/2019