6 March, 2021

Lịch phát sóng Today TV 10/1/2021

Lịch phát sóng Today TV 10/1/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 59
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 244
02:00:00 Những khúc vọng xưa – Số 82
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 246
04:00:00 Những khúc vọng xưa – Số 54
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 243
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 107
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00 Mẹ yêu bé – Số 93
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 83
08:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 30
09:00:00 Những khúc vọng xưa 2019 – Số 87
10:00:00 Just for laugh 2018 – Số 42
10:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 386
11:00:00 Mối tình thuở ấy – Tập 35
12:00:00 Yêu trọn một đời – Tập 18
13:00:00 Đẻ mướn – Tập 133
14:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 452
14:30:00 Just for laugh Ver 2018 – Số 58
15:00:00 Thái tử phi giá đáo – Tập 26
16:00:00 Giai điệu quê hương – Số 8
16:30:00 Mẹ yêu bé – Số 89
17:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 453
17:30:00 Just for laugh Ver 2018 – Số 37
18:00:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 387
18:20:00 Just for laugh Ver 2018 – Số 39
19:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 94
20:00:00 100 bài thơ tình gửi Stella
22:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 31
23:00:00 Tổng hợp Đại nhạc hội IMC – Số 1
Lịch phát sóng Today TV 10/1/2021