nGày 19/03/2019

Lịch phát sóng Today TV 10/1/2019

Lịch phát sóng Today TV 10/1/2019
00:00:00Những khúc vọng xưa – Số 93
01:00:00Thế giới âm nhạc – Số 242
02:00:00360 Làm đẹp Ver 2015 – Số 5
02:30:00Today Biz
03:00:00Thế giới âm nhạc – Số 248
03:45:00Những khúc vọng xưa – Số 61
04:30:00Today Biz
04:45:00Thế giới âm nhạc – Số 249
05:30:00Chuyện nhà mình – Số 103
06:00:00Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00Today Biz
07:00:00Những khúc vọng xưa – Số 59
08:00:00Ngọn lửa trái tim -Tập 12
08:45:008h45: Cẩm nang làm đẹp – Số 151
09:00:00Những khúc vọng xưa – Số 60
10:00:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 12
10:30:00Just for laugh 2018 – Số 31
11:00:00Nỗi lòng nàng dâu – Tập 120
12:00:00Hôn nhân không hẹn hò – Tập 16
13:00:00Đứa cháu vô thừa nhận – Tập 206
14:00:00Just for laugh 2017 – Số 19
14:30:00Thế giới điện ảnh – Số 348
15:00:00Hôn lễ mùa thu – Tập 12
16:00:00Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 40
16:30:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 2
17:00:00Nỗi lòng nàng dâu – Tập 121
18:00:00Today Biz
18:30:00Tiếp sức hồi sinh – Số 295
19:00:00Hôn lễ mùa thu – Tập 13
20:00:00Hôn nhân không hẹn hò – Tập 17
21:00:00Đứa cháu vô thừa nhận – Tập 207
22:00:00Ngọn lửa trái tim -Tập 13
23:00:00Today Biz
23:30:00Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 12
Lịch phát sóng Today TV 10/1/2019