6:14 AM - 18/09/2021

Lịch phát sóng Today TV 1/9/2021

Lịch phát sóng Today TV 1/9/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 91
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 240
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 107
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 243
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 97
04:30:00 Today 18h
05:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 244
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 101
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 27
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 124
08:00:00 Trò chơi tình ái – Tập 8
09:00:00 Khi người đàn ông yêu – Tập 37
10:00:00 Just for laugh 2021 – Số 15
10:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 185
11:00:00 MTV Flashback – Số 4
12:00:00 Tôi là Busaba – Tập 23
13:00:00 Cuộc đua tình ái – Tập 43
14:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 486
14:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 420
15:00:00 Hạc lệ hoa đình – Tập 41
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 5
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 110
17:00:00 Khi người đàn ông yêu – Tập 38
18:00:00 Today 18h
18:30:00 Just for laugh Ver 2021 – Số 20
18:45:00 Nhất gia bách truyện – Tập 186
19:00:00 Hạc lệ hoa đình – Tập 42
20:00:00 Tôi là Busaba – Tập 24
21:00:00 Cuộc đua tình ái – Tập 44
22:00:00 Trò chơi tình ái – Tập 9
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 124
Lịch phát sóng Today TV 1/9/2021