20 September, 2020

Lịch phát sóng Today TV 1/9/2020

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 98
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 243
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 86
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 60
04:30:00 Today 18h
05:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 242
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 73
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 46
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 87
08:00:00 Đừng rời xa em – Tập 120
09:00:00 Hóng chuyện – Số 5
09:30:00 Ngẫu hứng âm nhạc – Số 13
10:00:00 Just for laugh 2018 – Số 47
10:30:00 365 ngày để yêu – Tập 151
10:45:00 Mỹ vị 24 – Số 25
11:00:00 Giữ lấy tình yêu – Tập 5
12:00:00 Vực thẳm chiều trôi – Tập 30
13:00:00 Đẻ mướn – Tập 22
14:00:00 Hành trình Bolero – Số 15
15:00:00 Đấu phá thương khung – Tập 31
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 13
16:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 2
17:00:00 Giữ lấy tình yêu – Tập 6
18:00:00 Today 18h
18:30:00 365 ngày để yêu – Tập 152
19:00:00 Đấu phá thương khung – Tập 32
20:00:00 Vực thẳm chiều trôi – Tập 31
21:00:00 Đẻ mướn – Tập 23
22:00:00 Đừng rời xa em – Tập 121
23:00:00 Today 18h
23:15:00 Thế giới điện ảnh – Số 434