13 April, 2021

Lịch phát sóng Today TV 1/8/2020

Lịch phát sóng Today TV 1/8/2020

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 67
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 248
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 113
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 246
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 76
04:20:00 Today 18h
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 90
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 53
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 56
08:00:00 Đừng rời xa em – Tập 94
09:00:00 Just for laugh 2018 – Số 43 + 9h30: Ngẫu hứng âm nhạc – Số 2
10:00:00 Just for laugh Ver 2018 – Số 40
10:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 429 + Mỹ vị 24 – Số 12
11:00:00 Hai người vợ – Tập 19
12:00:00 Vực thẳm chiều trôi – Tập 4
13:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 135
14:00:00 Tôi yêu chợ Việt – Số 209
14:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 363
15:00:00 Đấu phá thương khung – Tập 5
16:00:00 Playlist Ngẫu hứng âm nhạc – Số 2
16:30:00 Người vẽ ước mơ – Số 18
17:00:00 Hai người vợ – Tập 20
18:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 70
18:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 70
19:00:00 Đấu phá thương khung – Tập 6
20:00:00 Vực thẳm chiều trôi – Tập 5
21:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 136
22:00:00 Đừng rời xa em – Tập 95
23:00:00 Hành trình Bolero – Số 3
23:30:00 Hành trình Bolero – Số 3
Lịch phát sóng Today TV 1/8/2020