26 October, 2020

Lịch phát sóng Today TV 1/7/2020

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 83
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 244
02:00:00 Just for laugh 2018 – Số 50
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 90
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 242
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 90
04:20:00 Just for laugh 2018 – Số 30
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 241
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 107
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 59
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 72
08:00:00 Đừng rời xa em – Tập 67
09:00:00 Những khúc vọng xưa 2019 – Số 47
10:00:00 Hành trình ước mơ xanh – Số 32
10:30:00 365 ngày để yêu – Tập 108
11:00:00 Em là định mệnh của đời anh – Tập 35
12:00:00 Vòng tròn tội lỗi – Tập 7
13:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 108
14:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 55
14:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 55
15:00:00 Ngũ thử đại náo đông kinh – Tập 20
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 20
16:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 30
17:00:00 Em là định mệnh của đời anh – Tập 36
18:00:00 Muôn mặt cuộc sống ( Sức khỏe) – Số 2
18:30:00 365 ngày để yêu – Tập 109
18:45:00 Cẩm nang làm đẹp – Số 215 + Mỹ vị 24 – Số 2
19:00:00 Ngũ thử đại náo đông kinh – Tập 21
20:00:00 Vòng tròn tội lỗi – Tập 8
21:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 109
22:00:00 Đừng rời xa em – Tập 68
23:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 47