14 May, 2021

Lịch phát sóng Today TV 1/5/2021

Lịch phát sóng Today TV 1/5/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 62
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 241
02:00:00 Just for laugh 2021 – Số 7
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 115
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 243
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 68
04:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 468
05:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 244
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 120
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 17
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 1
08:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 24
09:00:00 Ngược dòng thời gian để yêu anh – Tập 11
10:00:00 Just for laugh 2021 – Số 2
10:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 468
11:00:00 MTV Chart Attack – Số 4
12:00:00 Bộ ba huyền thoại – Tập 8
13:00:00 Tình tội lỗi – Tập 88
14:00:00 Just for laugh Ver 2021 – Số 12
14:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 402
15:00:00 Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Tập 32
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 2
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 99
17:00:00 Ngược dòng thời gian để yêu anh – Tập 12
18:00:00 Cơ hội đổi đời – Số 16
19:00:00 Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Tập 33
20:00:00 Bộ ba huyền thoại – Tập 9
21:00:00 Tình tội lỗi – Tập 89
22:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 25
23:00:00 Hành trình Bolero – Số 8
Lịch phát sóng Today TV 1/5/2021