12 April, 2021

Lịch phát sóng Today TV 1/4/2021

Lịch phát sóng Today TV 1/4/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 79
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 247
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 93
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 248
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 85
04:30:00 Today 18h
05:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 240
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 90
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 27
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 68
08:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 106
09:00:00 Những khúc vọng xưa 2019 – Số 46
10:00:00 Đặc sản miền sông nước – Số 39
10:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 76
11:00:00 Tiếng yêu muộn màng – Tập 14
12:00:00 Cuộc chiến nhân tình – Tập 33
13:00:00 Tình tội lỗi – Tập 62
14:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 102
15:00:00 Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Tập 6
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 20
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 120
17:00:00 Tiếng yêu muộn màng – Tập 15
18:00:00 Today 18h
18:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 77
18:45:00 Gia vị yêu thương – Số 50
19:00:00 Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Tập 7
20:00:00 Cuộc chiến nhân tình – Tập 34
21:00:00 Tình tội lỗi – Tập 63
22:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 107
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 44
Lịch phát sóng Today TV 1/4/2021