13 April, 2021

Lịch phát sóng Today TV 1/3/2021

Lịch phát sóng Today TV 1/3/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 95
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 242
02:00:00 Những khúc vọng xưa – Số 95
03:45:00 Thế giới âm nhạc – Số 243
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 54
05:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 244
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 106
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 31
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 84
08:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 75
09:00:00 Những khúc vọng xưa 2019 – Số 15
10:00:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 394
10:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 53
10:45:00 Gia vị yêu thương – Số 36
11:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 98
12:00:00 Cho em gần anh thêm chút nữa
14:30:00 Just for laugh 2018 – Số 48
15:00:00 Tổng hợp Đại nhạc hội IMC – Số 3
16:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 460
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 93
17:00:00 Người chồng thủy chung – Tập 31
18:00:00 Today 18h
18:15:00 Đặc sản miền sông nước – Số 35
18:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 54
19:00:00 Cửu châu phiêu miểu lục – Tập 36
20:00:00 Cuộc chiến nhân tình – Tập 7
21:00:00 Tình tội lỗi – Tập 36
22:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 76
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 394
Lịch phát sóng Today TV 1/3/2021