2 March, 2021

Lịch phát sóng Today TV 1/2/2021

Lịch phát sóng Today TV 1/2/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 81
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 247
02:00:00 Những khúc vọng xưa – Số 89
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 249
03:45:00 Những khúc vọng xưa – Số 76
04:45:00 Thế giới âm nhạc – Số 246
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 82
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 43
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 60
08:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 51
09:00:00 Những khúc vọng xưa 2019 – Số 6
10:00:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 390
10:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 37
10:45:00 Gia vị yêu thương – Số 24
11:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 97
12:00:00 Siêu sao siêu ngố
14:30:00 Just for laugh 2018 – Số 43
15:00:00 Tổng hợp Đại nhạc hội IMC – Số 4
16:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 456
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 78
17:00:00 Người chồng thủy chung – Tập 10
18:00:00 Today 18h
18:15:00 Đặc sản miền sông nước – Số 31
18:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 38
19:00:00 Cửu châu phiêu miểu lục – Tập 15
20:00:00 Yêu trọn một đời – Tập 36
21:00:00 Tình tội lỗi – Tập 15
22:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 52
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 390
Lịch phát sóng Today TV 1/2/2021