20 January, 2021

Lịch phát sóng Today TV 1/12/2020

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 64
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 248
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 103
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 241
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 61
04:20:00 Today 18h
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 247
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 116
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 56
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 88
08:00:00 Đừng rời xa em – Tập 198
09:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 447 + 9h30: Ngẫu hứng âm nhạc – Số 33
10:00:00 Just for laugh 2018 – Số 50
10:30:00 365 ngày để yêu – Phần 2 – Tập 60
11:00:00 Mái ấm yêu thương – Tập 41
12:00:00 Người phụ nữ tuyệt vời – Tập 14
13:00:00 Đẻ mướn – Tập 99
14:00:00 Hành trình Bolero – Số 12
14:30:00 Hành trình Bolero – Số 12
15:00:00 Vị luật sư kỳ quặc – Tập 18
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 20
16:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 36
17:00:00 Mối tình thuở ấy – Tập 1
18:00:00 Today 18h
18:30:00 365 ngày để yêu – Phần 2 – Tập 61
19:00:00 Vị luật sư kỳ quặc – Tập 19
20:00:00 Người phụ nữ tuyệt vời – Tập 15
21:00:00 Đẻ mướn – Tập 100
22:00:00 Đừng rời xa em – Tập 199
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 447