3 March, 2021

Lịch phát sóng Today TV 1/1/2021

Lịch phát sóng Today TV 1/1/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 95
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 243
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 78
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 92
04:20:00 Today 18h
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 242
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 98
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 50
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 74
08:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 22
09:00:00 Những khúc vọng xưa 2019 – Số 82
10:00:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 385
10:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 16 + Gia vị yêu thương – Số 11
11:00:00 Mối tình thuở ấy – Tập 27
12:00:00 Yêu trọn một đời – Tập 11
13:00:00 Đẻ mướn – Tập 126
14:00:00 Đặc sản miền sông nước – Số 26
14:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 451
15:00:00 Thái tử phi giá đáo – Tập 18
16:00:00 Giai điệu quê hương – Số 3
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 99
17:00:00 Mối tình thuở ấy – Tập 28
18:00:00 Today 18h + Just for laugh 2018 – Số 58
18:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 17
18:45:00 Nhất gia bách truyện – Tập 17
19:00:00 Thái tử phi giá đáo – Tập 19
20:00:00 Yêu trọn một đời – Tập 12
21:00:00 Đẻ mướn – Tập 127
22:00:00 Vị vua huyền thoại – Tập 23
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 23
Lịch phát sóng Today TV 1/1/2021