26 September, 2020

Lịch phát sóng Thể Thao TV ngày 27/8/2020

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
00:00 ATP World Tour 2020 ATP 1000 Cincinnati Tứ kết 1 Trực tiếp
02:00 ATP World Tour 2020 ATP 1000 Cincinnati Tứ kết 2 Trực tiếp
04:00 ATP World Tour 2020 ATP 1000 Cincinnati Tứ kết 3 Trực tiếp
06:00 ATP World Tour 2020 ATP 1000 Cincinnati Tứ kết 4 Trực tiếp
08:00 Bản tin Thế giới thể thao ( 6H) Phát lại
08:15 Bản tin Thể thao Việt Nam 19H45 Phát lại
08:30 ATP World Tour 2020 ATP 1000 Cincinnati Tứ kết 1 Phát lại
10:00 Bản tin Thế giới thể thao ( 6H) Phát lại
10:15 Thể thao & Thời tiết
10:30 Bản tin Thể thao Việt Nam 19H45 Phát lại
10:45 Phương Nam Show Đinh Thanh Trung Phát lại
11:30 Bản tin Thể thao Việt Nam 11H30 Live
11:45 Bản tin Thế giới thể thao ( 6H) Phát lại
12:00 Bản tin Golfing World Phát lại
12:15 Bản tin Thể thao Việt Nam 19H45 Phát lại
12:30 ATP World Tour 2020 ATP 1000 Cincinnati Tứ kết 2 Phát lại
14:15 Phương Nam Show Đinh Thanh Trung Phát lại
15:00 Bản tin Thế giới thể thao ( 6H) Phát lại
15:15 Bản tin Thể thao Việt Nam 11H30 Phát lại
15:30 ATP World Tour 2020 ATP 1000 Cincinnati Tứ kết 3 Phát lại
17:00 Premier League World Ray Parlour
17:30 Mổ băng – Góc chiến thuật 35-20
17:45 NBA 2019/2020 Game 105 Playoff Phát lại
19:45 Bản tin Thể thao Việt Nam 19H45 Live
20:00 Bản tin ( 20H) Live Thế giới thể thao
20:30 ATP Tour Uncovered 35-20 Mới
21:00 ATP World Tour 2020 ATP 1000 Cincinnati Tứ kết 4 Phát lại
22:45 Mổ băng – Góc chiến thuật 35-20
23:00 Bản tin ( 20H) Thế giới thể thao
23:30 Bản tin Thể thao Việt Nam 19H45 Phát lại
23:45 Muôn mầu thể thao: Hoàng Văn Phương – Bóng chuyền