29 October, 2020

Lịch phát sóng Thể Thao TV ngày 2/10/2020

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
00:00 Roland Garros 2020 Ngày 5 Vòng 3 Fox 2 Trực tiếp
01:00 Bản tin ( 20H) Thế giới thể thao
01:30 Bản tin Thể thao Việt Nam 19H45 Phát lại
01:45 Carabao cup 2020/21 Vòng 4 Liverpool vs Arsenal Trực tiếp
03:45 Bản tin Thể thao Việt Nam 19H45 Phát lại
04:00 Roland Garros 2020 Ngày 5 Vòng 3 Fox 1 Trận 20h Phát lại
05:45 Thể thao & Thời tiết Mới
06:00 Bản tin Thế giới thể thao ( 6H) Live
06:15 Bản tin Thể thao Việt Nam 19H45 Phát lại
06:30 NBA 2019/2020 Game playoff Phát lại
08:30 Roland Garros 2020 Ngày 5 Vòng 3 Fox 1 Trận 20h Phát lại
10:15 Bản tin Thế giới thể thao ( 6H) Phát lại
10:30 Bản tin Thể thao Việt Nam 19H45 Phát lại
10:45 Nhà Vô Địch 40-20 Phát lại
11:30 Bản tin Thể thao Việt Nam 11H30 Live
11:45 Bản tin Thế giới thể thao ( 6H) Phát lại
12:00 Bản tin Golfing World Phát lại
12:15 Bản tin Thể thao Việt Nam 19H45 Phát lại
12:30 Roland Garros 2020 Ngày 5 Vòng 3 Fox 1 Trận 22h Phát lại
14:30 LaLiga World 39-20
15:00 Bản tin Thế giới thể thao ( 6H) Phát lại
15:15 Bản tin Thể thao Việt Nam 11H30 Phát lại
15:30 Tạp chí NBA 2019/2020 Team Raptors
16:00 Roland Garros 2020 Ngày 6 Vòng 3 Fox 2 Trực tiếp