20 September, 2020

Lịch phát sóng Thể Thao TV ngày 1/8/2020

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
00:00 Congo di sản của hành tinh xanh Tập 3
00:30 Trà mã huyền bí Tập 7
01:00 Tâm đầu ý hợp Tập 5
01:30 Chọn ai đây Tập 13
02:00 Muốn ăn phải lăn vào bếp Tập 26
02:30 Vân trung ca Tập 21
03:30 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan Tập 13
04:00 Khi chàng vào bếp Mùa 2_Tập 9
04:30 Muốn ăn phải lăn vào bếp Tập 25
05:00 Cục vàng của cha Tập 22
06:00 Kiến tạo nhịp cầu Tập 6
06:30 Kiến tạo nhịp cầu Tập 7
07:00 Hoàng hậu Ki Tập 70
08:00 Hoàng hậu Ki Tập 71
08:50 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
09:00 Chọn ai đây Tập 14
09:30 Sợi mì và những huyền thoại Tập 2
10:00 Armu kì bí Tập 5
10:30 Congo di sản của hành tinh xanh Tập 4
10:55 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
11:00 Muốn ăn phải lăn vào bếp Tập 26
11:30 Kiến tạo nhịp cầu Tập 8
12:00 Cục vàng của cha Tập 23
12:55 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
13:00 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan Tập 13
13:30 Trà mã huyền bí Tập 7
14:00 Vân trung ca Tập 22
14:50 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
15:00 Sợi mì và những huyền thoại Tập 2
15:45 Kì tài thách đấu Tập 20
16:50 Thông tin tiêu dùng Giải Trí
17:00 Hoàng hậu Ki Tập 72
18:00 Hoàng hậu Ki Tập 73
19:00 Ca sĩ bí ẩn Tập 1
20:00 Nhanh như chớp nhí Mùa 3 Tập 13
22:00 Kì tài thách đấu Tập 21
23:00 Kiến tạo nhịp cầu Tập 8
23:30 Congo di sản của hành tinh xanh Tập 4