nGày 22/01/2018

Lịch phát sóng Star World

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh Star World giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng Star World 23/4/2015

Kênh Thời gian Chương trình Chi tiết Star World 00:15 SCANDAL Defiance Star World 01:05 ASIA’S NEXT TOP MODEL The Girl With A Broken Heart Star World 01:55 ASIA’S NEXT TOP MODEL The Girl With A Killer Smile Star World 02:45 STYLED TO ROCK UK Little Mix Star World 03:35 GLEE Hell-O Star World 04:25 GREY’S ANATOMY Where Do We …

Read More »

Lịch phát sóng Star World 22/4/2015

Kênh Thời gian Chương trình Chi tiết Star World 00:15 SCANDAL Spies Like Us Star World 01:05 GLEE Grilled Cheesus Star World 01:55 EMPIRE Out; Damned Spot Star World 02:45 EMPIRE Our Dancing Days Star World 03:35 GLEE Sectionals Star World 04:25 GREY’S ANATOMY Risk Star World 05:15 AMERICA’S NEXT TOP MODEL The Girl Who’s A Player Star World 06:05 …

Read More »

Lịch phát sóng Star World 21/4/2015

Kênh Thời gian Chương trình Chi tiết Star World 00:15 SCANDAL All Roads Lead To Fitz Star World 01:05 SUBURGATORY Foam Finger Star World 01:30 SUBURGATORY The Wishbone Star World 01:55 WELCOME TO SWEDEN Day One Star World 02:20 WELCOME TO SWEDEN Learn the Language Star World 02:45 NEW GIRL The Right Thing Star World 03:10 NEW GIRL Par 6 …

Read More »

Lịch phát sóng Star World 20/4/2015

Kênh Thời gian Chương trình Chi tiết Star World 00:25 SCANDAL Beltway Unbuckled Star World 01:10 NEW GIRL Walk of Shame Star World 01:35 NEW GIRL The Right Thing Star World 02:00 STYLED TO ROCK UK Pixie Lott Star World 02:45 REVENGE Burn Star World 03:35 GLEE Hairography Star World 04:25 GREY’S ANATOMY Don’t Let’s Start Star World 05:15 AMERICA’S …

Read More »

Lịch phát sóng Star World 19/4/2015

Kênh Thời gian Chương trình Chi tiết Star World 00:15 REVENGE Burn Star World 01:10 MELISSA JOEY Born to Run Star World 01:35 MELISSA JOEY More than Roommates Star World 02:00 MISTRESSES An Affair To Surrender Star World 02:45 MISTRESSES Coming Clean Star World 03:35 NEW GIRL Walk of Shame Star World 04:00 NEW GIRL The Right Thing Star World …

Read More »

Lịch phát sóng Star World 18/4/2015

Kênh Thời gian Chương trình Chi tiết Star World 00:30 SUBURGATORY Ryan’s Song Star World 00:55 SUBURGATORY Foam Finger Star World 01:25 CRISTELA Mr. Felix Ms. Dan Star World 01:55 CRISTELA Hall-Oates-Ween Star World 02:20 CRISTELA Super Fan Star World 02:45 GREY’S ANATOMY Thriller Star World 03:35 GREY’S ANATOMY Two Against One Star World 04:25 GREY’S ANATOMY Sorry Seems To …

Read More »

Lịch phát sóng Star World 17/4/2015

Kênh Thời gian Chương trình Chi tiết Star World 00:30 SCANDAL Hunting Season Star World 01:25 AMERICAN IDOL American Idol S14 Star World 03:05 GLEE The Power of Madonna Star World 04:00 NEW GIRL The Right Thing Star World 04:25 MILLION DOLLAR LISTING LA No Guarantees in the Real Estate Game Star World 05:15 THE APARTMENT: CELEBRITY EDITION Journey’s End …

Read More »

Lịch phát sóng Star World 16/4/2015

Kênh Thời gian Chương trình Chi tiết Star World 00:15 SCANDAL The Other Woman Star World 01:05 ASIA’S NEXT TOP MODEL The Girl Who Dreads A Makeover Star World 01:55 ASIA’S NEXT TOP MODEL The Girl With A Broken Heart Star World 02:45 STYLED TO ROCK UK Pixie Lott Star World 03:35 GLEE Wheels Star World 04:25 GREY’S ANATOMY Don’t …

Read More »