nGày 17/11/2017

Lịch phát sóng Star World

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh Star World giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng Star World 11/4/2015

Kênh Thời gian Chương trình Chi tiết Star World 00:30 SUBURGATORY The Witch of East Chatswin Star World 00:55 SUBURGATORY Ryan’s Song Star World 01:25 CRISTELA Pilot Star World 01:55 CRISTELA Soul Mates Star World 02:20 CRISTELA Mr. Felix Ms. Dan Star World 02:45 GREY’S ANATOMY Puttin’ On The Ritz Star World 03:35 GREY’S ANATOMY I Bet It Stung Star …

Read More »

Lịch phát sóng Star World 10/4/2015

Kênh Thời gian Chương trình Chi tiết Star World 00:30 SCANDAL Crash And Burn Star World 01:25 AMERICAN IDOL American Idol S14 Star World 03:05 GLEE (P) Pilot Star World 04:00 NEW GIRL Walk of Shame Star World 04:25 MILLION DOLLAR LISTING LA Bad Market for Mansions Star World 05:15 THE APARTMENT: CELEBRITY EDITION Plumbed Out Star World 06:05 AMERICAN …

Read More »

Lịch phát sóng Star World 9/4/2015

Kênh Thời gian Chương trình Chi tiết Star World 00:15 SCANDAL Enemy Of The State Star World 01:05 ASIA’S NEXT TOP MODEL The Girl With K-Pop Fever Star World 01:55 ASIA’S NEXT TOP MODEL The Girl Who Dreads A Makeover Star World 02:45 STYLED TO ROCK UK Kanye West Star World 03:35 GLEE Preggers Star World 04:25 GREY’S ANATOMY Got …

Read More »

Lịch phát sóng Star World 8/4/2015

Kênh Thời gian Chương trình Chi tiết Star World 00:15 SCANDAL Hell Hath No Fury Star World 01:05 GLEE (P) Pilot Star World 01:55 EMPIRE False Imposition Star World 02:45 EMPIRE Dangerous Bonds Star World 03:35 GLEE Acafellas Star World 04:25 GREY’S ANATOMY Puzzle with a piece missing Star World 05:15 THE APARTMENT: CELEBRITY EDITION When Worlds Collide Star World …

Read More »

Lịch phát sóng Star World 7/4/2015

Kênh Thời gian Chương trình Chi tiết Star World 00:15 SCANDAL Dirty Little Secrets Star World 01:05 SUBURGATORY The Witch of East Chatswin Star World 01:30 SUBURGATORY Ryan’s Song Star World 01:55 CRISTELA Fifteen-Something Star World 02:20 CRISTELA Great Expectations Star World 02:45 NEW GIRL Spiderhunt Star World 03:10 NEW GIRL Walk of Shame Star World 03:35 GLEE Showmance Star …

Read More »

Lịch phát sóng Star World 6/4/2015

Kênh Thời gian Chương trình Chi tiết Star World 00:15 SCANDAL Sweet Baby Star World 01:05 NEW GIRL Oregon Star World 01:30 NEW GIRL Spiderhunt Star World 01:55 CANDIDLY NICOLE How To Say Yes Star World 02:20 CANDIDLY NICOLE How To Love Your Girlfriends Star World 02:45 REVENGE Loss Star World 03:35 GLEE (P) Pilot Star World 04:25 GREY’S ANATOMY …

Read More »

Lịch phát sóng Star World 5/4/2015

Kênh Thời gian Chương trình Chi tiết Star World 00:15 REVENGE Loss Star World 01:05 MELISSA JOEY My Roof; My Rules Star World 01:30 MELISSA JOEY Chaperones Star World 01:55 MISTRESSES Friends with Benefits Star World 02:45 MISTRESSES Playing with Fire Star World 03:35 NEW GIRL Oregon Star World 04:00 NEW GIRL Spiderhunt Star World 04:25 CRISTELA Confirmation Star World …

Read More »

Lịch phát sóng Star World 4/4/2015

Kênh Thời gian Chương trình Chi tiết Star World 00:30 SUBURGATORY Homecoming Star World 00:55 SUBURGATORY The Witch of East Chatswin Star World 01:25 BENCHED Solitary Refinement Star World 01:55 BENCHED Campaign Contributions Star World 02:20 BENCHED Brief Encounters Star World 02:45 GREY’S ANATOMY Seal Our Fate Star World 03:35 GREY’S ANATOMY I want you with me Star World 04:25 …

Read More »