nGày 23/11/2017

Lịch phát sóng Star World

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh Star World giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng Star World 1/9/2016

00:30 Young & Hungry : Young & Back to Normal 00:55 Young & Hungry : Young & Unemployed 01:20 Castle : Habeas Corpse 02:10 Castle : Sleeper 03:00 THE WALKING DEAD : SECRETS 03:50 THE WALKING DEAD : PRETTY MUCH DEAD ALREADY 04:40 Young & Hungry : Young & Back to Normal 05:05 Young & Hungry : Young & Unemployed …

Read More »

Lịch phát sóng Star World 30/7/2016

00:30 New Girl : Par 5 00:55 New Girl : Panty Gate 01:20 Ghost Whisperer : Endless Love 02:10 Fit For Fashion : Fit For Fashion S2, 9 03:00 Masterchef Junior US : The Creme De La Creme Brulee 03:50 Ghost Whisperer : Endless Love 04:40 New Girl : Par 5 05:05 New Girl : Panty Gate 05:30 Masterchef Junior …

Read More »

Lịch phát sóng Star World 29/7/2016

00:05 New Girl : Sam, Again 00:30 New Girl : The Right Thing 00:55 New Girl : Par 5 01:20 Ghost Whisperer : Cursed 02:10 Fit For Fashion : Fit For Fashion S2, 8 03:00 Masterchef Junior US : The Restaurant Takeover 03:50 Ghost Whisperer : Cursed 04:40 New Girl : The Right Thing 05:05 New Girl : Par 5 …

Read More »

Lịch phát sóng Star World 28/7/2016

00:30 New Girl : Walk of Shame 00:55 New Girl : The Right Thing 01:20 Ghost Whisperer : Stage Fright 02:10 Fit For Fashion : Fit For Fashion S2, 7 03:00 Masterchef Junior US : Family Style 03:50 Ghost Whisperer : Stage Fright 04:40 New Girl : Walk of Shame 05:05 New Girl : The Right Thing 05:30 Masterchef Junior …

Read More »

Lịch phát sóng Star World 27/7/2016

00:05 2 Broke Girls : And the Rich People Problems 00:30 New Girl : Spiderhunt 00:55 New Girl : Walk of Shame 01:20 Ghost Whisperer : Thrilled To Death 02:10 Fit For Fashion : Fit For Fashion S2, 6 03:00 Masterchef Junior US : Raw Talent 03:50 Ghost Whisperer : Thrilled To Death 04:40 New Girl : Spiderhunt 05:05 New …

Read More »

Lịch phát sóng Star World 26/7/2016

00:05 Young & Hungry : Young & Rachel Ray 00:30 New Girl : Oregon 00:55 New Girl : Spiderhunt 01:20 Ghost Whisperer : Leap Of Faith 02:10 Fit For Fashion : Fit For Fashion S2, 5 03:00 Masterchef Junior US : Shocks, Crocs and a Giant Mystery Box 03:50 Ghost Whisperer : Leap Of Faith 04:40 New Girl : Oregon …

Read More »

Lịch phát sóng Star World 25/7/2016

00:30 New Girl : The Crawl 00:55 New Girl : Oregon 01:20 Ghost Whisperer : Delusions Of Grandview 02:10 Fit For Fashion : Fit For Fashion S2, 4 03:00 Masterchef Junior US : Sausages are the Wurst 03:50 Ghost Whisperer : Delusions Of Grandview 04:40 New Girl : The Crawl 05:05 New Girl : Oregon 05:30 Masterchef Junior US : …

Read More »

Lịch phát sóng Star World 24/7/2016

00:30 New Girl : Panty Gate 00:55 New Girl : Clean Break 01:20 Ghost Whisperer : Cursed 02:10 Fit For Fashion : Fit For Fashion S2, 7 03:00 Masterchef Junior US : The Finale 03:50 Ghost Whisperer : Cursed 04:40 New Girl : Panty Gate 05:05 New Girl : Clean Break 05:30 Masterchef Junior US : The Finale 06:25 Fit …

Read More »