nGày 25/02/2018

Lịch phát sóng Star World

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh Star World giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng Star World 30/11/2017

00:00 The Catch : The Dining Hall – S2 00:50 The Bachelor : Season 20 Premiere : Week 1 – S20 02:40 Harry : Harry S2, 56 – S2 03:35 Devious Maids : Anatomy of a Murderer – S3 04:30 Greys Anatomy : Leave It Inside – S13 05:25 The Catch : The Hammer – S2 06:20 Americas Next Top …

Read More »

Lịch phát sóng Star World 29/11/2017

00:00 The Catch : The Hammer – S2 00:50 Crazy Ex-Girlfriend : Crazy Ex-Girlfriend S3, 6 – S3 01:45 Crazy Ex-Girlfriend : Crazy Ex-Girlfriend S3, 7 – S3 02:40 Harry : Harry S2, 55 – S2 03:35 Devious Maids : Suspicion – S3 04:30 Greys Anatomy : Dont Stop Me Now – S13 05:25 The Catch : The New Deal …

Read More »

Lịch phát sóng Star World 28/11/2017

00:00 Young & Hungry : Young & Hold – S5 00:20 Young & Hungry : Young & Amnesia – S5 00:50 The Mick : The Mick S2, 2 – S2 01:15 SMILF : SMILF, 4 01:45 How I Met Your Mother : Ten Sessions – S3 02:10 How I Met Your Mother : The Bracket – S3 02:40 Americas Next …

Read More »

Lịch phát sóng Star World 27/11/2017

00:00 MasterChef USA Celebrity Showdown : Masterchef US Celebrity Showdown – S1 01:45 Royal Pains : Uninterrupted – S8 02:40 Young & Hungry : Young & Bridesmaids – S5 03:05 Young & Hungry : Young & Vegas Baby – S5 03:35 Speechless : T-H–The C-L–Club – S1 04:00 Speechless : O-S–Oscar P-A–Party – S1 04:30 Speechless : S-U-R–Surprise! – S1 …

Read More »

Lịch phát sóng Star World 26/11/2017

00:00 Scandal : Scandal S7, 8 – S7 00:50 SMILF : SMILF, 3 01:15 The Mick : The Mick S2, 1 – S2 01:45 How I Met Your Mother : The Platinum Rule – S3 02:10 How I Met Your Mother : No Tomorrow – S3 02:40 The Bachelor : Season 20 Premiere : Week 1 – S20 04:30 Devious …

Read More »

Lịch phát sóng Star World 25/11/2017

00:00 The Catch : The New Deal – S2 00:50 Americas Next Top Model : X Marks the Spot – S23 01:45 Americas Next Top Model : The Glamorous Life – S23 02:40 Harry : Harry S2, 53 – S2 03:35 Devious Maids : Whiplash – S3 04:30 Greys Anatomy : Whats Inside – S13 05:25 The Catch : The …

Read More »

Lịch phát sóng Star World 24/11/2017

00:00 The Catch : The Wedding – S1 00:50 Once Upon a Time : Ill-Boding Patterns – S6 01:45 Once Upon a Time : Page 23 – S6 02:40 Harry : Harry S2, 52 – S2 03:35 Devious Maids : Bad Girl – S3 04:30 Greys Anatomy : Be Still, My Soul – S13 05:25 The Catch : The Happy …

Read More »

Lịch phát sóng Star World 23/11/2017

00:00 The Catch : The Happy Couple – S1 00:50 Doubt : Running Out Of Time – 01:45 Doubt : The Return – 02:40 Harry : Harry S2, 51 – S2 03:35 Devious Maids : Cries and Whispers – S3 04:30 Greys Anatomy : Till I Hear It From You – S13 05:25 The Catch : The Package – S1 …

Read More »