nGày 23/11/2017

Lịch phát sóng Star World

Cập nhật Lịch phát sóng và lịch chiếu kênh Star World giúp bạn dễ dàng theo dõi những chương trình mà mình yêu thích. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ bên gia đình và người thân.

Lịch phát sóng Star World 25/11/2017

00:00 The Catch : The New Deal – S2 00:50 Americas Next Top Model : X Marks the Spot – S23 01:45 Americas Next Top Model : The Glamorous Life – S23 02:40 Harry : Harry S2, 53 – S2 03:35 Devious Maids : Whiplash – S3 04:30 Greys Anatomy : Whats Inside – S13 05:25 The Catch : The …

Read More »

Lịch phát sóng Star World 24/11/2017

00:00 The Catch : The Wedding – S1 00:50 Once Upon a Time : Ill-Boding Patterns – S6 01:45 Once Upon a Time : Page 23 – S6 02:40 Harry : Harry S2, 52 – S2 03:35 Devious Maids : Bad Girl – S3 04:30 Greys Anatomy : Be Still, My Soul – S13 05:25 The Catch : The Happy …

Read More »

Lịch phát sóng Star World 23/11/2017

00:00 The Catch : The Happy Couple – S1 00:50 Doubt : Running Out Of Time – 01:45 Doubt : The Return – 02:40 Harry : Harry S2, 51 – S2 03:35 Devious Maids : Cries and Whispers – S3 04:30 Greys Anatomy : Till I Hear It From You – S13 05:25 The Catch : The Package – S1 …

Read More »

Lịch phát sóng Star World 22/11/2017

00:00 The Catch : The Package – S1 00:50 Crazy Ex-Girlfriend : Crazy Ex-Girlfriend S3, 5 – S3 01:45 Crazy Ex-Girlfriend : Crazy Ex-Girlfriend S3, 6 – S3 02:40 Harry : Harry S2, 50 – S2 03:35 Devious Maids : The Turning Point – S3 04:30 Greys Anatomy : Who Is He (And What Is He To You)? – S13 …

Read More »

Lịch phát sóng Star World 21/11/2017

00:00 Young & Hungry : Young & Bridesmaids – S5 00:20 Young & Hungry : Young & Vegas Baby – S5 00:50 The Mick : The Mick S2, 1 – S2 01:15 SMILF : SMILF, 3 – 01:45 How I Met Your Mother : The Platinum Rule – S3 02:10 How I Met Your Mother : No Tomorrow – S3 …

Read More »

Lịch phát sóng Star World 20/11/2017

00:00 Doubt : The Return 00:50 Royal Pains : Home Sick – S8 01:45 Royal Pains : The Good News Is – S8 02:40 Young & Hungry : Young & Softball – S5 03:05 Young & Hungry : Young & Couchy – S5 03:35 Speechless : S-I–Sick D-A–Day – S1 04:00 Speechless : V-A-L–Valentines D-A–Day – S1 04:30 Speechless : …

Read More »

Lịch phát sóng Star World 19/11/2017

00:00 Scandal : Scandal S7, 7 – S7 00:50 SMILF : SMILF, 2 01:15 The Mick : The Intruder – S1 01:45 How I Met Your Mother : Slapsgiving – S3 02:10 How I Met Your Mother : The Yips – S3 02:40 Harry : Harry S2, 49 – S2 03:35 Doubt : The Return – 04:30 Devious Maids : …

Read More »

Lịch phát sóng Star World 31/10/2017

00:15 How I Met Your Mother : Little Boys 00:45 How I Met Your Mother : How I Met Everyone Else 01:10 How I Met Your Mother : I’m Not That Guy 01:40 America’s Next Top Model : Major Key Alert 02:35 Switched At Birth : The Call 03:30 Grey’s Anatomy : Family Affair 04:25 The Mick : The Implant …

Read More »