Lịch phát sóng Star Movies

Lịch phát sóng Star Movies 10/9/2017

00:30 CAFE SOCIETY : GIỚI THƯỢNG LƯU 02:10 21 JUMP STREET : SỐ 21 PHỐ JUMP 04:00 THE 33 : 33 NGƯỜI THỢ MỎ 06:05 INDIGNATION : SỰ PHẪN NỘ 07:55 GARFIELD 09:15 HOTEL TRANSYLVANIA : KHÁCH SẠN HUYỀN BÍ 10:50 FLORENCE FOSTER JENKINS 12:45 INVINCIBLE : BẤT KHẢ CHIẾN BẠI 14:30 JACK REACHER 16:40 BAD MOMS : NHỮNG BÀ …

Read More »

Lịch phát sóng Star Movies 9/9/2017

00:05 BAD MOMS : NHỮNG BÀ MẸ “NGOAN” 01:45 ORDINARY WORLD : THẾ GIỚI BÌNHTHƯỜNG 03:15 AN INCONVENIENT TRUTH : SỰ THẬT MẤT LÒNG 04:55 DEMOLITION : SỰ HỦY HOẠI 06:35 THE TUXEDO : BỘ VÉT TU-XÊ-ĐÔ 08:15 TRANSFORMERS: DARK OF THE MOON : RÔ BỐT ĐẠI CHIẾN: VÙNG TỐI CỦA MẶT TRĂNG 10:50 CATCH ME IF YOU CAN : …

Read More »

Lịch phát sóng Star Movies 7/9/2017

00:35 ESTRANGED : LY GIÁN 02:10 AMERICAN HERO : NGƯỜI HÙNG ĐẤT MỸ 03:40 CAST AWAY : TRÔI DẠT 06:05 GARFIELD 07:30 INDIANA JONES AND THE LAST CRUSADE : INDIANA JONES VÀ CUỘC THẬP TỰ CHINH CUỐI CÙNG 09:35 THE AVENGERS : BIỆT ĐỘI SIÊU ANH HÙNG 12:00 21 JUMP STREET : SỐ 21 PHỐ JUMP 13:50 THE ODD LIFE …

Read More »

Lịch phát sóng Star Movies 6/9/2017

01:35 THE SECRET LIFE OF BEES : BÍ MẬT CUỘC SỐNG CỦA LOÀI ONG 03:25 GHOST RIDER : MA TỐC ĐỘ 05:15 INDIANA JONES AND THE LAST CRUSADE : INDIANA JONES VÀ CUỘC THẬP TỰ CHINH CUỐI CÙNG 07:20 TRANSFORMERS : RÔ BỐT ĐẠI CHIẾN 09:45 CAPTAIN AMERICA: CIVIL WAR : ĐỘI TRƯỞNG MỸ: NỘI CHIẾN SIÊU ANH HÙNG 12:10 …

Read More »

Lịch phát sóng Star Movies 5/9/2017

01:40 EIGHT BELOW : ÂM TÁM ĐỘ 03:40 BAD MOMS : NHỮNG BÀ MẸ “NGOAN” 05:20 MISSION: IMPOSSIBLE III : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI III 07:25 INDIANA JONES AND THE TEMPLE OF DOOM : INDIANA JONES VÀ NGÔI ĐỀN TÀN KHỐC 09:25 X-MEN: APOCALYPSE : DỊ NHÂN: CUỘC CHIẾN CHỐNG APOCALYPSE 11:50 INDIGNATION : SỰ PHẪN NỘ 13:40 GARFIELD …

Read More »

Lịch phát sóng Star Movies 4/9/2017

01:10 EIGHT BELOW : ÂM TÁM ĐỘ 03:10 THE MUPPETS : ĐẠI HỘI NHẠC RỐI 04:55 RAIDERS OF THE LOST ARK : INDIANA JONES VÀ CHIẾC RƯƠNG THÁNH TÍCH 06:50 ZOOTOPIA : PHI VỤ ĐỘNG TRỜI 08:40 BAD MOMS : NHỮNG BÀ MẸ “NGOAN” 10:20 CAPTAIN AMERICA: CIVIL WAR : ĐỘI TRƯỞNG MỸ: NỘI CHIẾN SIÊU ANH HÙNG 12:45 TRANSFORMERS …

Read More »

Lịch phát sóng Star Movies 3/9/2017

00:15 HELL OR HIGH WATER : KHÔNG LÙI BƯỚC 01:50 GHOST RIDER : MA TỐC ĐỘ 03:40 VICTOR FRANKENSTEIN 05:30 ORDINARY WORLD : THẾ GIỚI BÌNHTHƯỜNG 07:00 THE ROCK : NHÀ TÙ ĐÁ 09:15 INDIANA JONES AND THE LAST CRUSADE : INDIANA JONES VÀ CUỘC THẬP TỰ CHINH CUỐI CÙNG 11:20 INDIANA JONES AND THE KINGDOM OF THE CRYSTAL SKULL …

Read More »

Lịch phát sóng Star Movies 2/9/2017

00:50 NINE LIVES : BỐ TÔI LÀ MÈO 02:20 ESTRANGED : LY GIÁN 03:55 AMERICAN HERO : NGƯỜI HÙNG ĐẤT MỸ 05:25 EQUALS : ĐỒNG ĐIỆU 07:10 HELL OR HIGH WATER : KHÔNG LÙI BƯỚC 08:45 SKY HIGH : SKY HIGH: TRƯỜNG HỌC SIÊU NHÂN 10:25 RAIDERS OF THE LOST ARK : INDIANA JONES VÀ CHIẾC RƯƠNG THÁNH TÍCH 12:20 …

Read More »