nGày 23/03/2019

Lịch phát sóng Star Movies 4/4/2018

Lịch phát sóng Star Movies 4/4/2018
01:45THE BOUNCE BACK : PHỤC HỒI
03:35SPARE PARTS : ĐỒ BỎ ĐI
05:35HUDSON HAWK : ĐẠO CHÍCH HUDSON HAWK
07:20GIFTED : CÔ BÉ THẦN ĐỒNG
09:05DIARY OF A WIMPY KID: THE LONG HAUL : NHẬT KÝ CẬU BÉ NHÚT NHÁT: KỲ NGHỈ SÓNG GIÓ
10:45STAR TREK : DU HÀNH GIỮA CÁC VÌ SAO
12:55THE BIRTH OF A NATION : CUỘC GiẢI PHÓNG
15:00GROWN UPS 2 : NHỮNG ĐỨA TRẺ TO XÁC 2
16:45REVOLT : SỰ TRỖI DẬY
18:20CLOUDY WITH A CHANCE OF MEATBALLS 2 : CƠN MƯA THỊT VIÊN PHẦN 2
20:00X-MEN: APOCALYPSE : DỊ NHÂN: CUỘC CHIẾN CHỐNG APOCALYPSE
22:30TERMINATOR 3: RISE OF THE MACHINES : KẺ HỦY DIỆT 3

 

Lịch phát sóng Star Movies 4/4/2018