nGày 20/06/2019

Lịch phát sóng Star Movies 28/2/2018

Lịch phát sóng Star Movies 28/2/2018
00:10THE LAST CASTLE : PHÁO ĐÀI CUỐI CÙNG
02:25THE WHOLE TRUTH : ĐẰNG SAU SỰ THẬT
04:05THE MAGNIFICENT SEVEN : BẢY TAY SÚNG HUYỀN THOẠI
06:20NOW YOU SEE ME 2 : PHI VỤ THẾ KỶ 2
08:35LION : SƯ TỬ
10:40AMERICAN HERO : NGƯỜI HÙNG ĐẤT MỸ
12:15THE NICE GUYS : NHỮNG CHÀNG TRAI NGOAN
14:15THE BOSS BABY : NHÓC TRÙM
16:00THE LAST CASTLE : PHÁO ĐÀI CUỐI CÙNG
18:15BEDTIME STORIES : CHUYỆN KỂ LÚC NỬA ĐÊM
20:00MARAUDERS : KẺ SĂN MỒI
21:55JACK THE GIANT SLAYER : JACK VÀ ĐẠI CHIẾN NGƯỜI KHỔNG LỒ

 

Lịch phát sóng Star Movies 28/2/2018