nGày 20/01/2020

Lịch phát sóng Star Movies 24/2/2018

Lịch phát sóng Star Movies 24/2/2018
00:10POWER RANGERS : NĂM ANH EM SIÊU NHÂN
02:20KILLER APP : ỨNG DỤNG SÁT NHÂN
03:50DIRTY GRANDPA : TAY CHƠI KHÔNG TUỔI
05:25FORCES OF NATURE : ĐIỀU TỰ NHIÊN
07:15GHOST TOWN : THỊ TRẤN MA
09:00SOLACE : GIẢI KHUÂY
10:45FINDING DORY : ĐI TÌM DORY
12:30SUCKER PUNCH : CÚ ĐẤM BẤT NGỜ
14:25HANSEL & GRETEL: WITCH HUNTERS : HANSEL VÀ GRETEL: THỢ SĂN PHÙ THỦY
16:00NERVE : TRÒ CHƠI LIỀU MẠNG
17:40THE MAGNIFICENT SEVEN : BẢY TAY SÚNG HUYỀN THOẠI
20:00RULES DON’T APPLY : LUẬT VÔ HIỆU
22:15MR. RIGHT : NGƯỜI ĐÀN ÔNG HOÀN HẢO
23:55SOLACE : GIẢI KHUÂY

 

Lịch phát sóng Star Movies 24/2/2018