nGày 22/01/2018

Lịch phát sóng Star Movies 17/9/2017

Lịch phát sóng Star Movies 17/9/2017
01:40THE BIRTH OF A NATION : CUỘC GiẢI PHÓNG
03:40SHALLOW HAL : HAL NÔNG CẠN
05:35SPARE PARTS : ĐỒ BỎ ĐI
07:30GROWN UPS 2 : NHỮNG ĐỨA TRẺ TO XÁC 2
09:10ICE AGE: COLLISION COURSE : KỶ BĂNG HÀ: TRỜI SẬP
10:45ALICE THROUGH THE LOOKING GLASS : ALICE Ở XỨ SỞ TRONG GƯƠNG
12:40STOMP THE YARD : ĐIỆU NHẢY SÔI ĐỘNG
14:35KEEPING UP WITH THE JONESES : THEO SÁT GIA ĐÌNH NHÀ JONE
16:20FLORENCE FOSTER JENKINS
18:15FINDING DORY : ĐI TÌM DORY
20:00FLIGHT : CHUYẾN BAY
22:25MISSION: IMPOSSIBLE – GHOST PROTOCOL : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI: CHIẾN DỊCH BÓNG MA

 

Comments

comments

Lịch phát sóng Star Movies 17/9/2017